โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด


 
วันที่ รายการเอกสาร จัดทำโดย  
16 กันยายน 2559 โครงงานคุณธรรม นายจำลอง  อุทัยรัศมี Download
14 กันยายน 2559 รายงานโครงการระบบดูแลสฤษดิเดช 58 นายอานัฐ  ปรีสมบัติ Download
14 กันยายน 2559 รน.1 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สฤษดิเดช (รายงาน 5 หน้า) นายอานัฐ  ปรีสมบัติ Download
30 สิงหาคม 2559 OBECQA โรงเรียนสฤษดิเดช Download
15 สิงหาคม 2559 ตรา World Class Standard School โรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนสฤษดิเดช Download
7 กรกฎาคม 2559 ตราประจำโรงเรียนสฤษดิเดช โรงเรียนสฤษดิเดช Download   

 


 

 

000061579
Your IP: 54.235.57.105
18-02-2018 02:07

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com