โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสฤษดิเดช 16 มิถุนายน 2560

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ
โรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสฤษดิเดช
09.00 น. กลุ่มผู้บริหารสตรี สพป.สร.1
13.00 น. คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม

16 มิถุนายน 2560

  

000077486
Your IP: 54.159.91.117
18-06-2018 09:13

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com