โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช
ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมกันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

13-15 มิ.ย. 60 

000087924
Your IP: 54.162.159.33
24-09-2018 10:44

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com