โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสุขสึกษาและพลสึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง
หลักสูรภาษาจีน  

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสูตรการงานอาชีพ หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรสุขสึกษาและพลสึกษา
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง หลักสูรภาษาจีน

 


 

 

000087912
Your IP: 54.162.159.33
24-09-2018 10:40

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com