โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรประวัติศาสตร์
หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรสังคมศึกษา  

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรประวัติศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

 


 

 

000077506
Your IP: 54.159.91.117
18-06-2018 09:15

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com