โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรศิลปะ
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง  

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

 


 

 

000087928
Your IP: 54.162.159.33
24-09-2018 10:56

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com