โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนสฤษดิเดช

สัญลักษณ์โรงเรียนสฤษดิเดช

สัญลักษณ์โรงเรียนสฤษดิเดช


โรงเรียนสฤษดิเดช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ตราประจำโรงเรียน

                                                                                                                                                     

อักษรย่อ สด
สีประจำโรงเรียน ขาว-เขียว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหางนกยูง
ที่อยุ่ 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์. 0-39-31-1169 โทรสาร. 0-39-31-1169
E-Mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website

 http://www.srd.ac.th                  

 


 

000048294
Your IP: 54.80.211.135
23-10-2017 14:58

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com